/** */

EN TITEL HÄR

Hade projektet varit en fotbollsplan hade jag varit forward spelaren. Djupt relations-orienterad och har ett hunger för nya erfarenheter och utmaningar, såhär långt i min resa har jag lärt mig att respekt och ödmjukhet för varandra och varandras kompetenser är nyckel för en god produktion där alla parter blir nöjda.

Främst som producent och projektledare ansvarar jag för produktionens helhet och kvalitetssäkrar från start till leverans.

Det är många delar av produktion jag är mån av och beredd att engagera mig i och min breda kunskapslåda från alla avdelningar i en filmproduktion hjälper mig att tydligare planera, respektera och jobba med ett projekt, hela vägen.

När jag jobbar som FAD på inspelningsplatsen håller jag stenkoll på tidschemat samtidigt som jag håller god stämning under inspelningen.

Som fotograf älskar jag det bildliga språket och planerar mina bilder i minsta detalj och får ett superfokus i hur jag kan berätta med ett nytt djup i bilden.

Redan i ung ålder började jag jobba med digital design och rörliga medier, och har sedan 8 år tillbakat jobbat med det proffessionellt. I mitt arbete som säljare och avdelningsledare har jag ansvarat över allt från försäljningsresultat, personal, coaching, logistik mm. 

Jag ser fram emot att växa och lära mig mer inom dom här ramarna med fler produktioner som vill ha en effektiv teamspelare.